Tlakové nádoby – vzdušníky

Tlakové nádoby – vzdušníkyPro provoz kompresorové stanice jsou důležité tlakové nádoby. Jejich instalace je nutná pro provoz každého pneumatického systému jako celku, a to od kompresoru, až po distribuční potrubní rozvody tlakového vzduchu.

Dodáváme stojaté i ležaté vzdušníky standardních i atypických objemů a provedení. Jsou kompletně otryskané, podle objemu a typu mají možnost povrchové úpravy v práškovém laku. Nabízíme vám je také jako stříkané s úpravou vnitřního povrchu speciálním lakem pro potravinářské provozy nebo v provedení s vnitřním i vnějším pozinkovaným povrchem. Umístění a dimenzi hrdel nabízíme podle přání zákazníka.

Námi dodávané vzdušníky splňují veškeré technické náležitostiNapište nám, zpracujeme pro vás návrh optimálního vzdušníku a cenovou nabídku.

Stojaté vzdušníky

Ležaté vzdušníky

Stojaté vzdušníky Ležaté vzdušníky

Vlastnosti a funkce vzdušníku

 • Optimalizuje provoz kompresoru, reguluje četnosti jeho sepnutí a snižuje nárazová zatížení.
 • Vyrovnává pulsace stlačeného vzduchu za kompresorem a zabraňuje jejich dalšímu přenosu do potrubního rozvodu.
 • Vyrovnává kolísání tlaku v potrubním rozvodu.
 • Slouží jako akumulační nádoba (zásobník) pro pokrytí krátkodobých odběrových špiček při spotřebě tlakového vzduchu vyšší než je výkonnost kompresoru.
 • Ochlazováním stlačeného vzduchu přispívá k vylučování kondenzátu.

Faktory pro výběr optimálního objemu vzdušníku

 • Výkonnost a maximální tlak kompresoru
 • Diferenční tlaky kompresoru
 • Přípustný počet sepnutí (startů) kompresoru za daný čas
 • Bilanci výroby tlakového vzduchu kompresorovny a spotřeby technologie provozovatele
 • Typ a způsob regulace kompresoru
 • Spotřebu tlakového vzduchu výrobní technologie, která musí být pokryta v době stání či při chodu kompresoru naprázdno
 • Možnosti umístění vzdušníku
 • Teplota prostředí a vstupního tlakového vzduchu

Faktory související s instalací, obsluhou a provozem vzdušníků

Vzdušník je tlaková nádoba. Na toto tlakové zařízení se vztahuje řada výrobních, provozních a bezpečnostních předpisů. Součástí tlakové nádoby musí být vždy předepsaná průvodní dokumentace výrobce či dodavatele. V ní musí být uvedené údaje o vlastní konstrukci, výrobě a výrobních a výstupních zkouškách.

Technické požadavky a specifikace

Příslušné předpisy specifikují mimo jiné i technické požadavky. Ty rozdělují vzdušníky do dvou skupin:

 • Jednoduché tlakové nádoby
 • Stabilní tlakové nádoby

Toto řazení rozlišuje i posuzování nádob a míru požadavků na dokumentaci a jejich další provoz. Do skupiny jednoduchých tlakových nádob většinou spadají vzdušníky kompresorů, instalovaných přímo na těchto nádobách. Vzdušníky centrálních kompresorových stanic jsou již většinou nádoby stabilní. Je však třeba držet se vždy pokynů výrobce konkrétního vzdušníku. Provoz tlakových nádob specifikuje norma ČSN 690012 a průvodní dokumentace s návodem na obsluhu a údržbu výrobce či dodavatele.

Stojatý vzdušník Ležatý vzdušník

Instalace každé tlakové nádoby vyžaduje i osazení předepsané výstroje. TECHNO-AIR vám nabízí dodání vzdušníku včetně povinného i doporučeného vybavení.

Předepsaná výstroj vzdušníků

Doporučené vybavení vzdušníků

 • pojistný ventil
 • uzavírací armatura na vstupu a výstupu
 • tlakoměr
 • vypouštěcí armatura
 • průvodní dokumentace prokazující způsobilost tlakové nádoby k provozu

Obsluha vzdušníků

Tlakovou nádobu smí obsluhovat osoba starší 18 let. Tato osoba musí být proškolená a protokolárně přezkoušená revizním technikem tlakových nádob. Každá tlaková nádoba vedle běžné obsluhy podléhá také předepsaným revizním podmínkám. Provádění těchto revizí může provádět pouze autorizovaný revizní technik tlakových nádob, který zodpovídá i za detaily jeho činnosti.

Co musí provozovatel zajistit

 • Průvodní dokumentace – Pasport tlakové nádoby obsahuje autorizaci výrobce k výrobě a způsobilost nádoby k dalšímu používání. Tato dokumentace je zpravidla i podkladem výchozí revize a revizní zprávy, která je přílohou pasportu.
 • První provozní revize – Do 14 dnů od uvedení nádoby do provozu je provozovatel povinen zajistit provedení první provozní prohlídky, která se poté pravidelně opakuje po každém roce provozu.
 • Vnitřní revize tlakové nádoby – Provozovatel má povinnost provádět ji nejdéle po 5 letech.
 • Tlaková zkouška zkušebním tlakem – Provozovatel má povinnost opakovaně zajistit po 9 letech provozu.
 • Mimořádné revize – V případě přemístění stabilní tlakové nádoby a nového připojení na pneumatický systém a v případě odstavení tlakové nádoby z provozu na dobu delší než 6 měsíců je nutné před novým zprovozněním provést i novou vnější i vnitřní revizi. A to bez ohledu na dobu uplynulou od poslední revize.
 • Kontrola tlakoměrů a pojistných ventilů – Předepsaným periodickým kontrolám podléhá i výstroj umístěná na tlakových nádobách.

Tlakoměry

Nejméně 1× za 3 měsíce je třeba u tlakoměru provést kontrolu vynulováním. Vynulování se provedete přes manometrický trojcestný zkušební kout. U stabilních nádob je zpravidla namontovaný pod tlakoměrem. V případě, že instalovaný manometrický kohout není trojcestný nebo chybí úplně, je nutné vynulování provést úplným vypuštěním tlaku z nádoby.

Nejpozději 1× za dva roky je také nutné provést kontrolu porovnáním tlakoměru s ocejchovaným kontrolním tlakoměrem zkušebního technika, nebo na zkušební stolici. Provozovatel má také povinnost nejméně 1× za měsíc odzkoušet pojistný ventil. Provádí se kontrolou pružiny při provozním tlaku nadlehčením kuželky ventilu.

Tlakové nádoby

Tlakové nádoby

Tlakové nádoby

Tlakové nádoby

Zpracujeme pro vás návrh na optimální vzdušník, napište nám

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Volba zařízení

Pro výběr vzduchového kompresoru či zařízení na úpravu vzduchu je nutné zvolit základní požadované parametry:

 • Tlak
 • Výkonnost resp. průtok vzduchu
 • Kvalita vzduchu

Kontaktujte nás

TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel./Fax.: +420 483 360 125
Tel./Fax.: +420 483 360 145
E-mail:

TECHNOLOGY GROUP

TECHNO-AIR s.r.o.
Technika stlačeného vzduchu.
TECHNOLOGY s.r.o.
Balicí technika, obaly a fólie.
TECHNOLOGY-GARAGE s.r.o.
Vybavení pro autoservis, pneuservis, dílnu.


TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHUprodej | poradenství | projekce | realizace | servis