Kondenzační technika

Kondenzát je nevyhnutelný vedlejší produkt stlačeného vzduchu. Vzdušná vlhkost, nasátá kompresorem v podobě vodních par s atmosférickým vzduchem, je po stlačení dále vytlačována se vzduchem do pneumatického systému. Ať už přirozeným ochlazením, procesy při proudění tlakového vzduchu v potrubí, nebo nuceným ochlazením pomocí kondenzačních sušičů, dochází ke kondenzaci této vzdušné vlhkosti. Součástí tohoto kondenzátu jsou zpravidla i další nečistoty, jako např. prachové částice, rez z potrubí, zbytkový obsah oleje z kompresoru apod..

Vzniklý kondenzát je natolik agresivní, že pokud není ze všech sběrných míst pneumatických zařízení spolehlivě odváděn způsobuje vážné poruchy a škody nejen na pneumatických systémech, ale často také i na finálních produktech výroby. Proto je nanejvýš žádoucí jeho spolehlivé a hospodárné odvádění ze všech míst, kde se kondenzát může jednak tvořit a jednak akumulovat (sušič, tlaková nádoba filtry). Vzhledem ke skutečnosti, že množství vytvořeného kondenzátu je zpravidla nerovnoměrné, je optimálním řešením instalovat hladinové automatické odváděče kondenzátu, které vzniklý kondenzát samy detekují a spolehlivě hospodárným způsobem odvádějí mimo pneumatický systém.

Dalším problémem je kam vzniklý kondenzát odvádět resp. jakým způsobem jej likvidovat (pokud není instalovaný bezolejový kompresor). Při stlačování vzduchu kompresory mazanými olejem je vzniklý kondenzát kontaminován zbytkovým obsahem oleje, který se dostává z kompresoru do tlakového vzduchu a tím i do kondenzátu. Tento kontaminovaný kondenzát nelze bez jeho úpravy vypouštět do kanalizace, povrchových vod či ho volně vylévat. Naše zákony toto zakazují a při porušení hrozí vysoké pokuty. Shromažďování neupraveného kondenzátu a odborná likvidace u oprávněných firem za úplatu je možná, avšak tento způsob je zpravidla drahý.

Osvědčeným, hospodárným a zákonným způsobem likvidace kompresorového kondenzátu je instalace sběrné nádoby se separací oleje a vody, která patří již standardně vedle kompresoru, tlakové nádoby, sušičky, filtrů a odváděčů kondenzátu k úplnému vybavení kompresorovny.

Odloučení (separace) oleje z kondenzátu v separační nádobě na zákonem předepsanou mez umožňuje následné vypuštění zbylé vody do odpadu. Úspory za poplatky na likvidaci neupraveného kondenzátu zajistí velmi rychlou návratnost investice do separační nádoby při současném dodržení všech ekologických požadavků a zákonných předpisů.

Odváděče kondenzátu

Odváděče kondenzátu

Firma TECHNO-AIR nabízí široký sortiment automatických odváděčů kondenzátu, ze kterého doporučujeme našim zákazníkům díky léty ověřené vysoké kvalitě, dlouhé životnosti a především hospodárnosti provozu inteligentní odváděče řady BEKOMAT, které jsou nejpoužívanějším automatickým odváděčem kompresorových kondenzátů a emulzí v Evropě. Zajišťují nejspolehlivější odvedení kondenzátu bez sebemenší ztráty stlačeného vzduchu. Jsou řízeny elektronicky, hladina kondenzátu je snímána senzory. Funkci lze sledovat dálkově přes kontakt, který je součástí odváděče. BEKOMAT s termostaticky řízeným nerezovým vytápěním a izolací lze instalovat i do venkovního prostředí, odolnost až do -20°C.
Více informací

Sběrné separační nádoby kondenzátu

Sběrné separační nádoby kondenzátu

Firma TECHNO-AIR nabízí v Evropě nejrozšířenější řadu separačních nádob ÖWAMAT. Tyto separátory představují mnoho let osvědčený, trvale dále rozvíjený, bezpečný, certifikovaný odlučovací systém oleje a vody pro kompresorové kondenzáty, který se zásadně odlišuje od konkurentů zcela novou, dvoustupňovou, filtrační technologií nejvyšší účinnosti. Separátory ÖWAMAT spolehlivě pracují bez potřeby elektrické energie, velmi snadno se instalují a díky úsporám za poplatky na likvidaci neupraveného kondenzátu zajistí provozovateli velmi rychlou návratnost investice při současném dodržení všech ekologických požadavků a zákonných předpisů.
Více informací

Kondenzační technika ostatní

Kondenzační technika ostatní Firma TECHNO-AIR nabízí vedle preferovaných inteligentních automatických odváděčů BEKOMAT a sběrných separačních nádob ÖWAMAT i sortiment dalších alternativních typů odváděčů kondenzátu a příslušenství pro kondenzátní hospodářství kompresorových stanic, jako např.:

Více informací…


Souvisící volitelné příslušenství:

Kondenzační technika

Kondenzační technika

Kondenzační technika

Kondenzační technika

Potřebujete pomoci s výběrem kondenzační techniky? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Volba zařízení

Pro výběr vzduchového kompresoru či zařízení na úpravu vzduchu je nutné zvolit základní požadované parametry:

  • Tlak
  • Výkonnost resp. průtok vzduchu
  • Kvalita vzduchu

Kontaktujte nás

TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel./Fax.: +420 483 360 125
Tel./Fax.: +420 483 360 145
E-mail:

TECHNOLOGY GROUP

TECHNO-AIR s.r.o.
Technika stlačeného vzduchu.
TECHNOLOGY s.r.o.
Balicí technika, obaly a fólie.
TECHNOLOGY-GARAGE s.r.o.
Vybavení pro autoservis, pneuservis, dílnu.


TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHUprodej | poradenství | projekce | realizace | servis