O společnosti

Společnost TECHNO-AIR s.r.o. byla založena v dubnu 1994 a od svého založení působí jako specializovaný dodavatel v oboru techniky stlačeného vzduchu, ve kterém zaujímá stabilní a pevnou pozici na trhu České a Slovenské republiky.

Společnost TECHNO-AIR s.r.o. je členem holdingu skupiny firem TECHNOLOGY GROUP, působících i v dalších specializovaných průmyslových odvětvích.

Prodejci Sídlo: TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

IČO :  60278382
DIČ :  CZ60278382

Zápis.: Krajský soud Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 6512

Za dobu své činnosti společnost dodala vzduchové kompresory, sušiče vzduchu a další souvisící příslušenství stovkám spokojených zákazníků jak formou kusových dodávek strojů tak i formou realizace kompletních souborů kompresorových stanic na klíč.

Jednoznačnou prioritou společnosti TECHNO-AIR s.r.o. je splnění všech potřeb zákazníka, pro kterého chceme být spolehlivým a dlouhodobě perspektivním partnerem s nabídkou úplného sortimentu zařízení s NEJLEPŠÍM POMĚREM KVALITY, CENY, UŽITNÉ HODNOTY včetně kompletního SERVISU a veškerých souvisících služeb.

TECHNO-AIR s.r.o. nabízí zákazníkům předvedení dodávaných produktů jednak v předváděcím středisku firmy a jednak při prezentacích na výstavách či veletrzích.

Komplexní obchodně technické služby

Základní filozofií firmy je nabídnout a poskytovat svým zákazníkům a partnerům vedle vlastních strojních zařízení i ucelené a úplné souvisící služby nejvyšší kvality, zahrnující především:

 • Poradenství - Systémová analýza potřeb zákazníka, výběr zájmových produktů, volba optimálního složení všech členů pneumatického systému - kompresor,sušič, filtry, příslušenství, souvisící profese, návrh postupu řešení.
 • Projektová činnost - Zpracování kompletní projektové dokumentace s podporou CAD systémů, návrh optimálního dispozičního uspořádání strojního zařízení a  potrubního propojení, elektrorozvodů, chlazení popř. využití odpadního tepla
 • Prodej - Odborný prodej z vlastních prodejních středisek a sítě distributorů. Zodpovědní odborní pracovníci provedou návrh zařízení s důrazem na optimální výkonová, ekonomická a technická hlediska. Předvedení zařízení.
 • Dodávky - Společnost TECHNO-AIR s.r.o. je přímým dovozcem dodávaného strojního zařízení s plnou odpovědností za zprovoznění, záruky, budoucí provoz a servisní zajištění pro všechny zákazníky České a Slovenské republiky.. Dodávky k zákazníkům jsou realizovány přímo z vlastní sítě prodejních středisek a distributorů.
 • Montáže a realizace na klíč - Kompletní montáž strojního zařízení a všech souvisících profesí podle potřeb a  požadavků zákazníka. Uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, předání veškeré průvodní dokumentace zařízení.
 • Servis a technické služby - Záruční i pozáruční servis z vlastní sítě středisek techniky vyškolenými ve výrobním závodě a přímé dodávky všech náhradních a spotřebních dílů pro běžnou údržbu z vlastních skladů rovněž přímo napojených na výrobní závody. Souvisící technické služby, revize, atd. Garance zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu zařízení zákazníka servisní smlouvou, možnosti řešení individuálních potřeb a požadavků

Systém kvality – vklad pro budoucnost

Hlavním dlouhodobým cílem společnosti TECHNO-AIR s.r.o. je trvalý kvalitativní rozvoj celkového systému činnosti, firemní struktury a organizace služeb s důrazem na následující hlavní nástroje:

 • Trvalé zvyšování kvality všech nabízených služeb s cílem trvale zvyšovat i  spokojenost všech zákazníků tak, aby společnost i nadále nejen udržela, ale ještě více upevnila své postavení mezi předními dodavateli zařízení v oboru techniky stlačeného vzduchu na českém a slovenském trhu.
 • Společnost přímo spolupracuje s výrobci zařízení a podílí se na vývoji, zavádění nejnovějších technologií a hledání optimálních energetických řešení pro aplikace zákazníků. Kvalitu výrobků a služeb výrobců je podložena celou řadou uznávaných certifikátů.
 • Rostoucím požadavkům na technickou zdatnost personálu se přizpůsobuje i struktura a odbornost celého týmu společnosti. Probíhá trvalé zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím školení jednak přímo ve výrobních závodech dodavatelů (servisní technici a pracovníci obchodně-technických služeb) a jednak prostřednictvím standardních odborných školení ekonomických, jazykových, výpočetní techniky, bezpečnosti práce atd.).
 • Cílem návrhu veškerých aplikací je zohlednit a optimalizovat i veškerá hlediska technická, energetická, finanční a ekonomická, ekologická. Zákazník je seznamován s argumenty pro volbu daného zařízení, aby i z jeho strany konečné rozhodnutí a volba řešení bylo vedeno s vědomím, že v maximální míře odpovídá ze všech hledisek jeho potřebám a kvalitou řešení i aktuálním moderním trendům.
 • Na celkovém systému kvality se podílí všechny články dodavatelské struktury společnosti.
 • Vedení společnosti odpovídá za nastavení hlavních směrů činnosti společnosti, dodržování nastavených pravidel, dodržování všech platných zákonů, nařízení a norem s maximálním důrazem na efektivitu činnosti celé společnosti.
 • Každý ze zaměstnanců společnosti nese odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb, technickou odbornost, maximální úsilí při rozvoji sebe vzdělávání, dodržování zákonů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech pravidel ekologie.
 • Stejné kvalitativní požadavky jsou požadovány na výrobky a služby i od všech dodavatelů a externích spolupracovníků.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Volba zařízení

Pro výběr vzduchového kompresoru či zařízení na úpravu vzduchu je nutné zvolit základní požadované parametry:

 • Tlak
 • Výkonnost resp. průtok vzduchu
 • Kvalita vzduchu

Kontaktujte nás

TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel./Fax.: +420 483 360 125
Tel./Fax.: +420 483 360 145
E-mail:

TECHNOLOGY GROUP

TECHNO-AIR s.r.o.
Technika stlačeného vzduchu.
TECHNOLOGY s.r.o.
Balicí technika, obaly a fólie.
TECHNOLOGY-GARAGE s.r.o.
Vybavení pro autoservis, pneuservis, dílnu.


TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHUprodej | poradenství | projekce | realizace | servis