Princip funkce

Při spuštění a dalším provozu kompresoru je atmosférický vzduch z okolního prostředí nasáván přes deskový předfiltr (2) do vnitřního prostoru kapoty (1), která současně plní i funkci protihlukového krytu. Přes sací vzduchový filtr (3) a  elektronicky řízený sací ventil (4) je vzduch nasáván do kompresorové šroubové jednotky(5) poháněné elektromotorem (6), kde je stlačován. Do kompresorové jednotky je současně přímo vstřikován olej, který plní funkci chlazení, mazání pohyblivých částí a utěsňuje vůle mezi moduly spoluzabírajících šroubových rotorů a mezi rotory a skříní jednotky. Cirkulace oleje je zajišťována tlakem vzduchu, proto není třeba instalovat žádné olejové čerpadlo.

Směs vzduchu a oleje je vytlačována z kompresorové šroubové jednotky do třístupňového separátoru (9), kde dojde k oddělení vzduchu a oleje.

Odloučený olej je veden přes termostatický ventil (10), chladič oleje(14) a olejový filtr (11) zpět na vstřik do šroubové kompresorové jednotky. Termostatický ventil průběžně reguluje a optimalizuje teplotu oleje během provozu - studený start, fáze plného zatížení, fáze odlehčení.

Tlakový vzduch po odloučení oleje vystupuje ze separátoru přes ventil minimálního tlaku (12) do chladiče vzduchu (15) – dochlazovače.

Účinnost chladiče olej-vzduch zvyšuje intenzivní proudění vzduchu od chladícího ventilátoru (16) .
Ventil minimálního tlaku udržuje tlak v systému kompresoru na hodnotě potřebné pro zajištění mazání a cirkulace oleje. Současně tento ventil plní i funkci zpětného ventilu mezi vnitřním systémem stroje a připojeným potrubím uživatele.
V dochlazovači se současně se snížením výstupní teploty vzduchu na hodnotu o 7 až 10oC vyšší než je teplota okolí odloučí i podstatná část nasáté vzdušné vlhkosti. Vzniklý kondenzát je zachycován v napojeném sběrači a přes automatický elektronicky řízený odváděč (13) je odváděn do odpadu.

TisknoutTECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHUprodej | poradenství | projekce | realizace | servis