Konstrukce - vybavení – hlavní montážní skupiny

Kompresory jsou vyráběny s využitím nejmodernějších technologií a jsou osazeny přísně testovanými komponenty špičkové kvality. Pro zajištění maximální spolehlivosti jsou dodržovány nejpřísnější kontrolní a technologické postupy řízení jakosti v souladu s normami ISO 9002. Kvalita je plně podložena certifikáty TÜV a CE.

Standardní vybavení

I. Kapota, tlumení hluku

 • Kapotu kompresoru (1) tvoří nosný rám agregátů a plechové panely s výplní z protihlukových tlumících materiálů.

II. Skupina  sacího ventilu se sacím vzduchovým filtrem

 • Sací filtr (3) s vyměnitelnou vložkou garantuje čistotu vzduchu vstupujícího do sacího ventilu (4), šroubové jednotky a celého systému kompresoru
 • Skupina sacího a odlehčovacího ventilu, činnost řízena elektronickou  jednotkou EPS 2

III. Kompresorová šroubová jednotka

 • Mazaná jednostupňová rotační šroubová jednotka (5) obsahující dva rotory z oceli špičkové kvality. Hlavní rotor s pěti zuby a vedlejší rotor se šesti drážkami  s asymetrickými profily  patentovaného tvaru a s nejvyšším stupněm jakosti povrchu.
 • Uložení rotorů v ložiskách maximální přesnosti a dimenze
 • Vysoká výkonnost, dlouhodobá životnost, nízká hladina hluku

IV. Elektromotor, přenos

 • Elektromotor (6) předního evropského výrobce, uzavřený s vlastní nucenou ventilací, tepelná ochrana, rozběh hvězda-trojúhelník.
 • Přenos otáček z elektromotoru na šroubovou jednotku drážkovaným poly-V řemenem (7). Speciální přírubový systém, řemenice s kuželovým zámkem (8) a systém regulace napětí řemenu vylučuje nesprávné vyrovnání. Záruka dlouhodobé životnosti, optimální přenos kroutícího momentu a výkonnosti poly-V řemenu na úrovni srovnatelné s přímým přenosem.

V. Třístupňový separátor vzduch- olej (9)

 • Třístupňový separátor odlučuje z tlakového vzduchu olej vstřikovaný do kompresorové šroubové jednotky při stlačování.  Fáze separace – 1. gravitační a odstředivé odloučení,    2. kondenzace, 3. separace oleje na vyměnitelné vložce vysoce účinného vícestupňového separačního filtru. Výsledkem separace je obsah zbytkového oleje na výstupu tlakového vzduchu do 3mg/m3 .
 • Zpětné vedení oleje ze separátoru do kompresorové šroubové jednotky přes třícestný termostatický ventil (10) a olejový filtr(11) .
 • Ventil minimálního tlaku (12) osazený na separátoru udržuje minimální tlak v systému kompresoru, zabezpečuje nepřetržitý průtok oleje přes šroubovou jednotku a její mazání, současně plní funkci zpětného ventilu na výstupu tlakového vzduchu zbaveného oleje ze separátoru k chladiči vzduchu.

VI. Chladič oleje (14) a vzduchu (15)

 • Dvoubloková chladící jednotka z hliníku, konstrukce snižuje tlakové ztráty na minimum, maximální hodnota koeficientu výměny zabezpečuje intenzivní chlazení oleje a tlakového vzduchu.
 • Chladič snižuje výstupní teplotu  tlakového vzduchu  z kompresoru na hodnotu o cca 10 až 15 oC vyšší než teplota okolí.

VII. Ventilátor chlazení

 • Intenzivní průtok chladícího vzduchu přes chladič olej-vzduch zajišťuje chladící ventilátor (16) s nízkou hladinou hluku. Pohon ventilátoru samostatným elektromotorem přináší snížení spotřeby energie kompresoru a  využití celého výkonu hlavního motoru pouze pro stlačování vzduchu. .

VIII. Propojovací systém

 • Propojení jednotlivých montážních skupin stroje kovovým potrubím a pružnými přípojkami.

IX. Elektromechanické ovládání a polohová regulace (17)

 • Automatická regulace kompresoru tlakovým spínačem a časovým řízením pro dosažení optimální výkonnosti, účinnosti a hospodárnosti provozu s provozními polohami tlakování - odlehčení s časovým řízením v závislosti na tlaku – stop        
 • Provozní stav kompresoru a signalizace poruch je indikována světelnými kontrolkami.

X. Elektrický rozváděč (19)

 • Vybavení rozváděče prvky vysoké jakosti předního evropského výrobce, snadný přístup.
 • Zvýšená bezpečnost snížením napětí ovládacích prvků na 110 V.

Kompresor série PHV - verze E– s integrovaným vymrazovacím sušičem

XI. Vymrazovací sušič (20)

 • Součástí kompresoru ve verzi E je integrovaný vymrazovací kondenzační sušič, zajišťující řízenou kondenzaci kompresorem nasáté vzdušné vlhkosti a její účinné oddělení z tlakového vzduchu.  Sušič je připojený přímo na výstup tlakového vzduchu z kompresoru (u verzí bez tlakové nádoby) nebo na výstup tlakového vzduchu  z tlakové nádoby (při instalaci kompresoru na vzdušníku).
 • Tlakový rosný bod (TRB) určující stupeň vysušení +3oC.
 • Odvod odloučeného kondenzátu je automaticky řízený prostřednictvím solenoidového ventilu (13).

Doplňující volitelné vybavení:

 • Vyhřívání kompresoru pro teploty pracovního prostředí do –10 °C
 • Cyklónový odlučovač kondenzátu s automatickým  odvaděčem
 • Automatický odváděč kondenzátu pod tlakovou nádobu – volitelné alternativy-odváděč plovákový, časově nebo hladinově ovládaný
 • Kompresorový olej typu hydrokrak nebo syntetický olej s prodlouženým intervalem výměny
 • Kompresorový olej pro styk s potravinami

TisknoutTECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHUprodej | poradenství | projekce | realizace | servis