Revize tlakovych nádob a elektro zařízeni

Technologie kompresorových stanic zpravidla představuje soubor strojních zařízení - tlakových a elektrických, na která se vztahuje celá řada zákonů, nařízení, technických norem, provozních a bezpečnostních předpisů a zejména jsou na ně vyžadována jako na vyhrazená technická zařízení (viz. Zákon č.174/1968 Sb. §6b.) “Výchozí a pravidelné revize“ a kontroly.

Firma TECHNO-AIR s.r.o. v rámci poskytovaných komplexních služeb při dodávkách kompresorových stanic a zařízení z oboru techniky stlačeného vzduchu zajišťuje:

 • Revize tlakových nádob
 • Revize elektrických zařízení

Vyhrazená technická zařízení tlaková:

Revize tlakových nádob

Provoz tlakových nádob specifikuje norma ČSN 690012 a průvodní dokumentace s návodem na obsluhu a údržbu výrobce resp.dodavatele. Každá tlaková nádoba podléhá předepsaným revizním prohlídkám. Provádění těchto revizí je oprávněn provádět pouze autorizovaný revizní technik tlakových nádob.

Výchozí revize - provádí se před uvedením nádoby do provozu a písemná zpráva o výsledku je přílohou průvodní dokumentace resp. pasportu tlakové nádoby. Pasport obsahuje autorizaci výrobce k výrobě nádoby a její způsobilost nádoby k dalšímu používání.

První provozní revize - do 14-ti dnů od uvedení nádoby do provozu je provozovatel povinen zajistit provedení první provozní prohlídky, která se potom pravidelně opakuje po každém roce provozu.

Pravidelná provozní revize - provádí se nejpozději do 12 měsíců od první provozní revize a opakuje se pravidelně po každém roce provozu. Zajištění pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby. V případě požadavku zákazníka TECHNO-AIR s.r.o. nabízí provedení provozní revize, kterou se kontroluje především:

 • Celkový stav nádoby
 • Stav bezpečnostní výstroje, měřících přístrojů, uzavíracích a regulačních zařízení apod.
 • Kontrola vedení předepsané dokumentace o udržování nádoby a výstroje
 • Způsob provozu
 • Čistota a pořádek v okolí nádoby, bezpečný přístup k nádobě
 • Stav výrobních štítků – čitelnost a nepoškození
 • Způsobilost pověřené obsluhy

Vnitřní revize tlakové nádoby - povinnost provozovatele nejdéle do 5-ti let provozu. Posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje. Současně se zohledňuje stav, stáří a konstrukce nádoby, provozní médium a provozní podmínky.

Zkouška těsnosti - provádí se provozním přetlakem po každé vnitřní revizi.

Tlaková zkouška zkušebním tlakem - povinnost provozovatele opakovaně zajistit po 9-ti letech provozu od předchozí tlakové zkoušky. Provádí se zpravidla vodou.

Mimořádné revize - provádí se bez ohledu na dobu uplynulou od poslední revize.

 • Po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku, nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.
 • Po provozní přestávce delší než 6 měsíců, je nutno před novým zprovozněním provést i novou vnější i vnitřní revizi
 • Po každé opravě nebo rekonstrukci

Vyhrazená technická zařízení elektrická:

Revize elektrického zařízení – Každé elektrické zařízení – technické strojní zařízení – pracovní stroj, spotřebič, včetně elektrických zařízení kompresorových stanic a příslušenství z oboru techniky stlačeného vzduchu podléhá předepsaným výchozím a pravidelným revizím a prohlídkám elektrického zařízení.

Tyto revize se provádějí dle - ČSN 33 1500/2004, ČSN 33 2000-6/2009,ČSN EN 60 204-1/2007:ed.2.
ČSN 33 1600:ed.2 a další. K provádění revizí je oprávněn pouze revizní technik elektrických zařízení kvalifikovaný dle - Vyhlášky č. 50/78 Sb §.9

Výchozí revize elektrického zařízení - provádí se před uvedením stroje - strojního zařízení, či elektroinstalace do provozu dle ČSN 33 2000-6/2009,ČSN EN 60204-1/2007ed.2.

Pravidelná revize elektrického zařízení - strojního elektrického zařízení či elektrického zařízení spotřebiče dle ČSN 33 1500/2004, ČSN 33 1600:ed.2, a dále zejména dle „Nařízení vlády č.378/2001 Sb., provádí se pravidelně během provozu stroje ve lhůtě 12 měsíců.

Máte zájem o provedení revize tlakového nebo elektrického zařízení? Kontaktujte nás.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Volba zařízení

Pro výběr vzduchového kompresoru či zařízení na úpravu vzduchu je nutné zvolit základní požadované parametry:

 • Tlak
 • Výkonnost resp. průtok vzduchu
 • Kvalita vzduchu

Kontaktujte nás

TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel./Fax.: +420 483 360 125
Tel./Fax.: +420 483 360 145
E-mail:

TECHNOLOGY GROUP

TECHNO-AIR s.r.o.
Technika stlačeného vzduchu.
TECHNOLOGY s.r.o.
Balicí technika, obaly a fólie.
TECHNOLOGY-GARAGE s.r.o.
Vybavení pro autoservis, pneuservis, dílnu.


TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHUprodej | poradenství | projekce | realizace | servis