Půjčovna kompresorů

Vedle prodeje strojů a příslušenství z oboru techniky stlačeného vzduchu firma TECHNO-AIR s.r.o. nabízí i možnost zapůjčení pístových a šroubových kompresorů, vč. dalšího zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu.
Zapůjčením kompresoru lze řešit různé provozní situace vzniklé při potřebě dodávky stlačeného vzduchu, a to jak nenadálé tak i plánované, jako např.:

 • havárie stávajícího kompresoru a zajištění náhradního zdroje vzduchu
 • jednorázová nebo krátkodobá potřeba tlakového vzduchu
 • krátkodobé zvýšení dodávky tlakového vzduchu a posílení stávajícího zařízení
 • zajištění dodávky vzduchu pro zkušební provoz technologie
 • překlenovací období do dodávky nového kompresoru - při dodávce nového kompresoru od firmy TECHNO-AIR s.r.o. zapůjčení na překlenovací období zdarma
 • dlouhodobý pronájem

Výhody a argumenty pro zapůjčení kompresoru

 • Minimální pořizovací náklady - Odpadá investice do vlastního zařízení, zákazník platí pouze nájemné instalační náklady, tyto odpadají při instalaci vlastní silou, při dlouhodobém pronájmu, či při pronájmu s následným odkupem.
 • Degresivní nájemné - Sazby za zapůjčení kompresoru se snižují s rostoucí dobou zapůjčení. Zákazník platí pravidelné nájemné podle předem dohodnutých smluvních sazeb.
 • Spolehlivost provozu - Zapůjčené kompresory jsou plně funkční s automatickým provozem připravené k okamžitému zprovoznění. Dopravu do místa instalace, připojení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zajistí technik firmy TECHNO-AIR s.r.o.. Veškerý potřebný servis a údržbu během pronájmu nese společnost TECHNO-AIR s.r.o.
 • Záruka kvality vzduchu - Podle požadavků na kvalitu vzduchu firma TECHNO-AIR s.r.o. nabízí i příslušenství na úpravu tlakového vzduchu (sušič, filtry, odlučovače, atd.)
 • Odborná asistenční služba - V případě náhlých či nenadálých situací je zákazníkovi k dispozici servisní zabezpečení resp. asistenční služba TECHNO-AIR s.r.o..
 • Bezstarostná a ekologická likvidace - Po skončení pronájmu technik TECHNO-AIR s.r.o provede demontáž a odvoz zařízení včetně všech náplní a případného odpadního materiálu (kondenzát, olej, filtry), který bude ekologicky zlikvidován.
 • Výhody do budoucna - V případě zájmu zákazníka nabízí firma TECHNO-AIR s.r.o. možnost odkupu zapůjčeného zařízení za zvýhodněnou cenu, popř. poskytne nájemci zvýhodněnou slevu na nákup nového zařízení

Všeobecné podmínky zapůjčení zařízení

Nájemné

 • Za zapůjčení zařízení je zákazníkovi účtováno nájemné.
 • Sazby za zapůjčení jsou závislé především na typu zařízení a době pronájmu.
 • Cena nájemného je stanovena zpravidla předem v Kč/den, v případě předem známé doby zápůjčky může být stanoveno i individuálně na dané období.
 • Nájemné má degresivní charakter, tzn. že sazby za zapůjčení kompresoru se snižují s rostoucí dobou zapůjčení.
 • V případě zápůjčky kompresoru na překlenovací období do dodávky nového kompresoru zakoupeného od firmy TECHNO-AIR s.r.o. zapůjčení zdarma.

Nájemné, platební podmínky

 • Platební podmínky dohodou

Doprava

 • Dopravu zařízení hradí nájemce. Sazba v Kč/km je zákazníkovi sdělena předem v závislosti na typu vozidla. Cena je účtována dle skutečné vzdálenosti do místa instalace.
 • V případě dlouhodobého pronájmu či zápůjčky na překlenovací období do dodávky nového kompresoru zakoupeného od firmy TECHNO-AIR s.r.o. zapůjčení zdarma.

Montáž, zprovoznění, demontáž

 • Náklady na montáž a demontáž provedenou technikem TECHNO-AIR s.r.o. platí zákazník. Sazby jsou závislé na typu zařízení a jsou zákazníkovi sděleny předem.
 • Náklady na montáž a demontáž zařízení, která nevyžadují provedení technikem TECHNO-AIR s.r.o. a instalaci si provede zákazník vlastní silou účtovány nejsou.
 • V případě dlouhodobého pronájmu zařízení či zápůjčky na překlenovací období do dodávky nového kompresoru zakoupeného od firmy TECHNO-AIR s.r.o. montáž a demontáž zdarma.

Zaškolení obsluhy

 • Při předávání zařízení je zákazník technikem TECHNO-AIR s.r.o. proškolen o způsobu ovládání a provozu zapůjčeného zařízení.
 • V případě náhlých či nenadálých situací lze kdykoliv kontaktovat TECHNOAIR s.r.o..

Údržba a servis

 • Veškeré náklady na potřebný servis a údržbu během doby pronájmu nese společnost TECHNO-AIR s.r.o. Zákazník platí jen předem sjednané zápůjčné.

Povinnosti nájemce

 • Nájemce je povinen zapůjčené zařízení provozovat tak a nakládat s ním takovým způsobem, jak odpovídá jeho určení, aby nedošlo k jeho poškození. Seznámení se způsob užívání je předmětem zaškolení obsluhy.
 • Nájemce zajišťuje v případě potřeby mechanismy pro složení zařízení v místě instalace.
 • Pro instalaci zařízení musí být nájemcem v závislosti na typu zařízení zajištěno vhodné prostředí (zpravidla čistá, suchá, větraná, místnost s teplotou nad bodem mrazu), dostatečně dimenzovaná elektrická přípojka s jištěním a připojení na rozvod stlačeného vzduchu.
 • Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené zařízení proti odcizení a poškození.

Individuální podmínky

 • V případě dlouhodobých pronájmů lze sjednat individuální podmínky zapůjčení zařízení.
 • Zápůjčky kompresoru na překlenovací období do dodávky nového kompresoru zakoupeného od firmy TECHNO-AIR s.r.o. zapůjčení zdarma.

Ostatní

 • Jiné případné podmínky zapůjčení zařízení výše neuvedené se stanoví dohodou, otázky výslovně neuvedené se řídí platným obchodním zákoníkem České republiky.

Konkrétní zařízení a zápůjční podmínky s Vámi rádi dojednáme osobně na níže kontaktních spojeních:

Radim Havlík
E-mail:
Tel./Fax: +420 483 360 145
Tel./Fax.: +420 483 360 165
GSM :  +420 724 24 60 24

Máte zájem o zapůjčení kompresoru či příslušenství na úpravu vzduchu? Kontaktujte nás.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Volba zařízení

Pro výběr vzduchového kompresoru či zařízení na úpravu vzduchu je nutné zvolit základní požadované parametry:

 • Tlak
 • Výkonnost resp. průtok vzduchu
 • Kvalita vzduchu

Kontaktujte nás

TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel./Fax.: +420 483 360 125
Tel./Fax.: +420 483 360 145
E-mail:

TECHNOLOGY GROUP

TECHNO-AIR s.r.o.
Technika stlačeného vzduchu.
TECHNOLOGY s.r.o.
Balicí technika, obaly a fólie.
TECHNOLOGY-GARAGE s.r.o.
Vybavení pro autoservis, pneuservis, dílnu.


TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHUprodej | poradenství | projekce | realizace | servis