Princip funkce

Princip funkce – Všechny modely sušičů řady ACT pracují na stejném principu. Přiváděný horký vlhký vzduch od zdroje tlakového vzduchu (kompresoru) vstupuje v sušiči nejprve do výměníku tepla typu vzduch-vzduch. Poté vzduch vstupuje do výparníku, tj. výměníku tepla typu vzduch- chladící médium. Teplota vzduchu je snížena na přibližně 2oC, což způsobí kondenzaci vodních par na kapalinu. Tato kapalina se nepřetržitě shlukuje a je shromažďována v oddělovači, odkud je vypouštěna jako kondenzát. Chladný vzduch bez vlhkosti se poté vrací zpět do výměníku tepla vzduch-vzduch, kde je  vstupním přiváděným vzduchem před opouštěním sušiče znovu ohřát.

Okruh chladicího média – Chladicí plyn prochází kompresorem a proudí pod vysokým tlakem do kondenzátoru, kde je odebíráno teplo, což způsobí kondenzaci chladicího média na vysokotlakou kapalinu. Tato kapalina je protlačována kapilární trubičkou, kde pokles vysokého tlaku umožní odpaření chladicího média při předem určené teplotě. Nízkotlaké kapalné chladivo vstupuje do výměníku tepla, ve kterém je přeneseno teplo z přiváděného vzduchu, což následně vede ke odparu chladiva; výsledná změna fáze vytváří nízký tlak, plyn s nízkou teplotou. Nízkotlaký plyn se vrací do chladícího kompresoru, kde je opět stlačen a celý cyklus se opakuje. Během těchto period, kdy je sníženo zatížení stlačeného vzduchu, se nadměrné množství chladiva automaticky vrací obtokovou cestou zpět do kompresoru přes okruh Obtokového ventilu horkého plynu.

DIAGRAM PROUDĚNÍ (sušič chlazený vzduchem)        DIAGRAM PROUDĚNÍ (sušič chlazený vodou)


 

 

1 Výparník – ALU-modul
Výměník vzduch-vzduch
Výměník vzduch-chladivo
Odlučovač kondenzátu
2 Tlakový spínač chladícího plynu PB
3 Tepelná ochrana TS
4 Tlakový spínač chladícího plynu PA
5 Tlak. spínač chladícího plynu (ventilátor) PV         
6 Chladící kompresor  
7 Elektrický ventil by-pass teplého plynu
8 Kondenzátor (sušiče chlazené vzduchem)
9 Ventilátor kondenzátoru
10 Dehydratační filtr
11 Kapilární trubice


12 T1 – Teplotní čidlo rosného bodu
13 Uzavírací ventil kondenzátu (pro údržbu)
14 Y-Filtr sítkový
15 Elektrický ventil vypouštění kondenzátu
16 Cívka elektroventilu kondenzátu
17 EC- Řídící jednotka sušiče
18 Kondenzátor (sušič vodou chlazený)
19 Regulační ventil vody kondenzátoru (sušič vodou chlazený)
20 Zásobník kapaliny (sušič vodou chlazený)
21 Elektronický hladinový odváděč kondenzátu

Tisknout


Volba zařízení

Pro výběr vzduchového kompresoru či zařízení na úpravu vzduchu je nutné zvolit základní požadované parametry:

  • Tlak
  • Výkonnost resp. průtok vzduchu
  • Kvalita vzduchu

Kontaktujte nás

TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel./Fax.: +420 483 360 125
Tel./Fax.: +420 483 360 145
E-mail:

TECHNOLOGY GROUP

TECHNO-AIR s.r.o.
Technika stlačeného vzduchu.
TECHNOLOGY s.r.o.
Balicí technika, obaly a fólie.
TECHNOLOGY-GARAGE s.r.o.
Vybavení pro autoservis, pneuservis, dílnu.


TECHNIKA STLAČENÉHO VZDUCHUprodej | poradenství | projekce | realizace | servis